COOP er den nest største aktøren innenfor dagligvarer i Norge. Selskapet driver seks forskjellige dagligvarekjeder – Extra, Coop Mega, Coop Prix, Coop Marked, Obs og Matkroken. Totalt utgjør dette rundt 1.150 dagligvarebutikker. Coop har også forskjellige byggevarebutikker innenfor kjedene sine. COOP er et sameie, som betyr at det er medlemmene som egentlig eier selskapet. Pr i dag er rundt 1,5 millioner nordmenn medlem i Coop. I tillegg til de forskjellige butikkene tilbyr Coop også et eget kredittkort gjennom sin samarbeidspartner EnterCard.

COOP medlemskap og kredittkort

Dette er et kombinert medlem – og kredittkort. Å være medlem i Coop betyr at man får utbytte av de kjøpene man gjør hvert år. Når du betaler med kortet vil du få 1% medlemsbonus på alle Coops butikker, også netthandel. Bruker du kortet som betalingsmiddel får du også 1% bonus i tillegg til medlemsbonusen, unntatt i konkurrerende dagligvarekjeder. I begynnelsen av hvert kalenderår settes den opptjente bonusen inn på din medlemskonto hos Coop. Å bli medlem i Coop gjennom kredittkort/medlemskort medfører en engangskostnad på kr 300 ved innmelding.

COOP Mastercard

Coops Mastercard er et gebyrfritt kredittkort. Unntaket er om du tar ut penger i minibank. Da er det gebyr på kr 15 + 1% av uttakssummen (i utlandet er gebyret kr 30 + 1% og 1,75% valutapåslag). Det er ikke satt noen fast øvre kredittgrense. Coop vurderer hver enkelt søknad, og setter grensen etter hva de mener er forsvarlig for deg å ha i kreditt. Kortet kommer med reise – og avbestillingsforsikring, men for at denne skal gjelde må minimum 50% av transportkostnadene betales med COOP Mastercard. Benyttet kreditt har 45 dagers rentefrihet (unntatt uttak i minibank). Du kan velge å innfri all brukt kreditt eller betale ned minimum kr 400 hver termin. Den effektive årlige renten er for tiden 26,17% (kr 15 000 i benyttet kreditt).

Tilleggskort – kun en faktura

Vil du ha mer ut av ditt medlems – og kredittkort fra Coop kan man få et tilleggskort. Kortet kan bestilles til et annet familiemedlem som er fylt 18 år. Det er ikke mulig å bestille dette i eget navn, da hvert medlem kun kan ha et kort. Tilleggskortet vil ha de samme betingelsene og kredittgrensen som det kortet du allerede har. Bonusene for begge kortene samles på medlemskontoen og benyttet kreditt samles på en faktura. Å få et tilleggskort er kostnadsfritt. Vær oppmerksom på at du som hovedkortinnehaver også står som ansvarlig for tilleggskortet.

Forsikringer knyttet til COOP Mastercard

Det er mulig å knytte flere typer forsikring opp til COOP Mastercard. Du kan velge type forsikring samtidig som du søker om kredittkort. Det finnes syv forskjellige valgfrie forsikringer og kostnadene er kr 90 pr år pr stk. Velg mellom forsikring for ID-tyveri, nøkkel – og dokument, ran, utvidet fører – og passasjer, billetter, egenandel leiebil og kjøps – og prisgaranti. Vilkår og dekningsgrad finner du informasjon om på COOP Mastercards hjemmeside.

Overføre annen kredittkortgjeld til COOP Mastercard

Har du andre kredittkort kan du enkelt samle all gjeld på et kort. COOP Mastercard gir deg muligheten til å overføre all kredittgjeld fra andre kort og over COOP MasterCard. Det skjer ved at EnterCard/Coop betaler ned det andre kredittkortet, og setter dette som benyttet kreditt på ditt coop-kort. Vær oppmerksom på at renten løper fra første dag med denne formen for refinansiering.

Hvordan få et COOP Mastercard

Dette er et kredittkort for medlemmer av Coop. Er du ikke medlem må du først melde deg inn. Søknadsskjemaet finner du på hjemmesiden til Coop. Du kan også melde deg inn på en av Coops butikker. Når du er blitt registrert som medlem kan du søke om kredittkort. Søknaden finner du på hjemmesiden. Husk å ha bank ID klar for signering av søknaden.