Hvor mange forbrukslån er det mulig å ha? En ny gjennomgang viser at over 36 % av nordmenn har mer enn 20 forbrukslån. Og at en husstand har flere enn to lån uten sikkerhet er ikke unormalt. Men er det egentlig mulig å søke om flere forbrukslån?

Kriterier for å få innvilget forbrukslån

For å få innvilget lån uten sikkerhet må låntaker møte visse kriterier satt av både banken og Finanstilsynet. Dette er krav som skal sikre at personen som banken lånet ut penger til ikke setter seg selv i et økonomisk uføre. I tillegg er det visse lover knyttet til utlån i Norge, som alder og bosted.

Dette er kriteriene som bankene vurderer:

  • Alder: Være minst 18 år gammel
  • Inntekt: Fast og skattbar inntekt på minst 120 000 kroner
  • Bosted: Fast bosted i Norge
  • Historikk: Ingen betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker
  • Gjeld: Samlet gjeld kan ikke overstige fem ganger årlig inntekt
  • Betalingsevne: Kunne håndtere en renteøkning på 5 %

Søknad om forbrukslån hos flere

Når du søker om forbrukslån kan du søke om flere lån samtidig. Det er også anbefalt å søke om lån fra flere banker når du først skal søke om usikre lån. 

Dette på grunn av de ulike grensene knyttet til alder og inntekt bankene har. Når du søker om lån hos flere banker øker du sjansene for å få innvilget lånet. Du får også muligheten til å vurdere de ulike lånetilbudene slik at du kan finne lånet som har de beste betingelsene knyttet til nedbetaling, renter, gebyrer og totale kostnader.

Hvordan søke

Den raskeste måten å søke om lån hos flere tilbydere er gjennom en lånemegler. Når du benytter deg av en lånemegler for usikre lån sender du kun inn en søknad om lån. Denne blir så videresendt til alle bankene megleren samarbeider med, som kan være alt fra fem til 20 ulike banker, både forbruksbanker og tradisjonelle.

Når du søker om lån på minuttet er det viktig å fylle inn all informasjonen som etterspørres. Dette er blant annet personalia, bosituasjon, sivilstand, om du har barn, hvor mange biler du eier, inntekter og utgifter, og andre faktorer som påvirker bankenes vurdering av din kreditt.

All informasjonen brukes for å gjøre en kredittvurdering av deg og din økonomi. Enkelte faktorer regnes som sikkerhet, som at du eier en bolig, mens andre faktorer regnes som en risiko, som at du har barn eller eier bil. Vurderingen legges til grunn når bankene vurderer om de kan tilby deg lån, og til hvilken rente.

Sammenligne og signere på låneavtale

Uansett hvor mange forbrukslån du søker om er det viktig å sammenligne de ulike avtalene før du signerer. Ved å sammenligne flere avtaler sikrer du at den avtalen du signerer er den beste. Den beste avtalen er den med lavest rente, gunstig nedbetalingstid, og laveste totale kostnader over tid. Det er også det lånet du vet med sikkerhet at du kan betjene gjennom hele nedbetalingstiden.

Når du søker om forbrukslån gjennom en lånemegler kan du bare velge en avtale å signere på. Ved å signere avtalen godtar du nedbetalingsplanen og forplikter deg til å følge denne gjennom hele perioden. For en rask signering kan du benytte deg av Bank ID og signere digitalt på nett. Signerer du digitalt får bankene lånedokumentene i retur raskere, og det kan ta kortere tid før lånet utbetales til din konto.

Muligheten for flere forbrukslån

Har du en god årlig inntekt og lite gjeld kan du teoretisk ta opp flere forbrukslån. Men med en låneramme på 5 000 til 600 000 kroner burde det ikke være nødvendig. 

Skaffer du deg en oversikt over hva du har behov for å låne før du søker om lån øker du sjansen for å kun trenge å ta opp ett lån. Det er også bedre å ta opp ett større lån, hvis du er usikker på hvor mye oppussingen av boligen vil koste, enn å måtte ta opp flere lån.

Flere mindre lån er dyrere enn et større lån, da du betaler renter og gebyrer til flere aktører. Det er en grunn til at refinansiering av smålån og kreditter anbefales, for å redusere antall aktører og dermed redusere kostnader. Men det finnes muligheter for å ta opp flere lån, hvis det skulle være et stort behov for det.